2 Arti Glossary di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia

Terdapat 2 arti kata 'glossary' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia.

arti glossary

Glossary

Nomina (kata benda)

  1. Glosarium
  2. Daftar kata-kata sukar

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata glossary adalah glosarium. Arti lainnya dari glossary adalah daftar kata-kata sukar.

Terkait