Arti Billionth di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia

Terdapat 1 arti kata 'billionth' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia.

arti billionth

Billionth

Adjektiva (kata sifat)

Yg kesemilyar

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata billionth adalah yg kesemilyar.

Terkait